I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem. Denna integritetspolicy gäller för melimelihome.se. Utöver denna policy gäller köpvillkor för inköp på melimelihome.se

1. Personuppgiftsansvarig

MELIMELI AB, org. nr 559021-7278, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy

2. Hur samlar vi in personuppgifter

MELIMELI samlar in personuppgifter om dig som kund och besökare på vår webbplats via:

  • Information som du direkt delar med oss genom att genomföra ett köp och/eller kontakta oss via telefon, e-mail eller våra sociala medier.
  • Via cookies på vår webbplats i samband med användandet av melimelihome.se (se punkt 7)

3. Typ av personuppgift, behandling, ändamål och laglig grund

Vi samlar in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker melimelihome.se och handlar produkter av oss på webbplatsen. Vi samlar även in personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster, registrerar dig till vårt nyhetsbrev, kontaktar vår kundtjänst, eller i andra interaktioner mellan dig som kund och melimelihome.se.

3.1 Hantera beställningar och köp

Ändamål: För att kunna hantera din beställning och köp och leverera din beställda vara samt för att kommunicera med dig gällande din beställning och/eller leverans av din vara.

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-mail och adress)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Köpinformation

Laglig grund: Uppfyllelse av köpeavtal. Insamlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

3.2 Hantera kundtjänstärenden, inklusive retur- och reklamationsärenden

Ändamål: För att tillhandahålla kundsupport, svara på förfrågningar och kommunicera med dig som kund angående beställningar och frågor, samt för att administrera retur- och reklamationsärenden.

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-mail och adress)
 • Beställningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Korrespondens

Laglig grund: Uppfyllelse av avtal och vårt legitima intresse av att erbjuda kundsupport och att kunna utvärdera och följa upp på våra kundsupportsärenden.

3.3 Marknadsföring, kommunikation och profilering

Ändamål: För att skicka marknadsföringskommunikation och anpassa våra kommunikation baserat på dina preferenser. Vi använder oss även av annonsnätverk, mätverktyg och företag som hjälper oss att förstå användarbeteende och preferenser. Vi tar även fram underlag baserat på våra kunders personuppgifter för att göra kundspecifika analyser.

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer och e-mail)
 • Köphistorik
 • Köp-och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Angivna kundval avseende produkter och tjänster
 • Tekniska uppgifter (t.ex. IP-adress, språkinställningar, unik enhets ID, webbläsare och andra uppgifter från cookies)

Laglig grund: Föregående samtycke.

3.4 Utvärdering, utveckling och förbättring av MELIMELIs tjänster, produkter och system

Ändamål: För att ständigt kunna utvärdera och utveckla våra tjänster och produkter för att säkerställa kundnöjdhet.

Kategorier av personuppgifter:

 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Angivna kundval avseende produkter och tjänster
 • Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar webbsidan till exempel
 • Tekniska uppgifter (t.ex. IP-adress, unik enhets ID, webbläsare, språkinställning och andra uppgifter från cookies)

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

3.5 För att säkerställa funktion och säkerhet av vår webbplats

Ändamål: För att säkerställa att vår webbplats fungerar som planerat och att förhindra missbruk av vår webbplats, tjänster och produkter.

Kategorier av personuppgifter:

 • Köphistorik
 • Betalningsinformation
 • Tekniska uppgifter (t.ex. IP-adress, unik enhets ID, webbläsare, språkinställning och andra uppgifter från cookies)

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att säkerställa funktion och säkerhet av vår webbplats.

3.6 Genomförandet och hantering av deltagande i tävlingar och/eller event

Ändamål: För att kunna genomföra och administrera tävlingar och event som vi tillhandahåller eller erbjuder.

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-mail och adress)
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag
 • Uppgifter lämnade i samband med deltagande i event

Laglig grund: Föregående samtycke.

3.7 Fullgörandet av företagets rättsliga förpliktelser

Ändamål: För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen och penningtvättslagen)

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-mail och adress)
 • Betalnings- information och historik
 • Köphistorik
 • Korrespondens

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag.

4. Mottagare/delning av dina personuppgifter

För att kunna erbjuda våra tjänster till dig som kund samarbetar vi med tredjepartsleverantörer och vi kan komma att dela dina uppgifter med dessa i de fall det behövs för ändamålen nämnda ovan. Vi kan komma att lämna dina uppgifter till två olika kategorier av mottagare, ”personuppgiftsbiträden” och ”självständig personuppgiftsansvarig”.

Personuppgiftsbiträden, där företaget som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner, inkluderar:

 • Tjänsteleverantörer för kommunikation & marknadsföring
 • Företag som tillhandahåller IT-tjänster

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, där det företagets integritetspolicy gäller, inkluderar:

Om vi avser att överlåta hela eller delar av vår verksamhet kan personuppgifter komma att delas med en potentiell köpare.

5. Överföring av dina personuppgifter till ett tredjeland (utanför EU/EES)

Som regel behandlar vi dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall vi behöver överföra personuppgifter till mottagare utanför EU/EES-området säkerställer vi våra kunders skyddsnivå genom dataöverföringsavtal som inkluderar EU-kommissionens standardavtalsklausuler med mottagaren, eller vidtar andra lämpliga åtgärder för att säkerställa skyddsnivån för personuppgifterna.

6. Lagring av dina personuppgifter

Vi lagrar i regel dina personuppgifter så länge som de behövs för ändamålet för behandlingen och i enlighet med våra rättsliga förpliktelser.

7. Cookies & Cookiepolicy

En cookie är en textfil som sparas på datorn för att underlätta surfing och göra det möjligt att använda olika funktioner – exempelvis vad för produkter som finns i varukorgen eller på vilket språk som du som kund vill använda vår webbplats på. Mer information går att få på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Vi använder cookies och liknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på våra hemsidor samt för att förbättra webbplatsen och till övriga ändamål beskrivna i denna integritetspolicy. Att ge samtycke till cookies är ingen förutsättning för att kunna besöka vår webbplats och genomföra ett köp hos oss, men vår webbplats och service har en begränsad funktionalitet utan godkännandet av cookies.

Du kan alltid återkalla ditt samtycke till att cookies samlas in samt styra själv hur och vilka cookies som används när du besöker vår webbplats.

8. Dina rättigheter

Nedan följer en sammanfattning av dina rättigheter som kund enligt GDPR:

Rätt till information

Du som kund har rätt till insyn i vilka personuppgifter vi har på dig som kund, när vi samlar in dina uppgifter, och hur vi behandlar dina uppgifter.

Rätt till tillgång

Du som kund har rätt att vända sig till oss för att få veta om dina personuppgifter behandlas eller inte. Vidare har du rätt att få en kopia på uppgifterna.

Rätt till rättelse

Du som kund har rätt att be att få felaktiga uppgifter rättade samt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas.

Rätt till radering

Du som kund har rätt att be om att få dina uppgifter hos oss raderade i de fall de (1) inte längre behövs för de ändamål som de används för, (2) om du återkallar ditt samtycke (där det har lämnats), (3) om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du som kund motsätter dig detta, (4) om du som kund motsätter dig behandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller berättigat intresse, (5) om uppgifterna har behandlats olagligt, (6) om det krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet, eller (7) om uppgifterna avser barn och samlats in i samband med att barnet skapat en profil i ett socialt nätverk.

Rätt till begränsning av behandling

Du som kund har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas och endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt att göra invändningar

Du som kund har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Detta gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter behandling av berättigat intresse. Du som kund har alltid rätt att invända mot att dina uppgifter används för direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Du som kund har rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. Detta gäller personuppgifter som du som kund har lämnat själv.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du som kund har rätt att inge klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

9. Frågor, klagomål och kontakt

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt denna policy eller tillämplig lagstiftning.

MELIMELI AB
Org.nr: 559021-7278
Slussplan 5
113 50 Stockholm
E-mail: [email protected]

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
E-mail: [email protected]

10. Ändringar

Denna policy kan komma att uppdateras och du hittar alltid den senaste versionen här på melimelihome.se.

Senast uppdaterad: 2023-10-11

0
Din varukorg
Din varukorg är tomTillbaka till shoppen